Industritekniska Västerås Industritekniska Eskilstuna Teknikprogrammet Västerås Teknikprogrammet Eskilstuna Elprogrammet

VAD ÄR TEKNIK?

Teknik är allt det som sker mellan ett praktiskt problem och dess lösning. Allt du kan vidröra innehåller någon form av teknikkunskap. Det gäller även sådana lösningar vi tänker men inte kan ta på. Det finns i stort sett inget som nått sin slutgiltiga lösning. Med andra ord, här finns massor för dig att komma på och vara en del av.

Teknikcollege UTBILDAR ELEVER FÖR VAD INDUSTRIN EFTERFRÅGAR
IDAG OCH IMORGON

Teknikcollege är Industrirådets kvalitetsstämpel, där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar för att få fram fler elever med den kompetens som teknikindustrin efterfrågar idag och i framtiden.

Våra medverkande företag har en nyckelroll i Teknikcollege Mälardalen. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och inom den löpande verksamheten, t.ex. genom att tillhandahålla utrustning, lärarresurser, sommarjobb och praktikplatser. På detta sätt skapar vi utbildade och erfarna elever som motsvarar industrins efterfrågan. Det gör också att vi kan erbjuda dig bra praktikmöjligheter.

FÖRDELAR MED ATT UTBILDA SIG PÅ TEKNIKCOLLEGE

Hos oss läser du Teknikprogrammet, Industritekniska programmet eller El- och energiprogrammet. Vi vet att när du är färdig med din gymnasietid på Teknikcollege så är dina kunskaper och erfarenheter aktuella och efterfrågade av industriföretagen i Mälardalen.

VILL DU FÖRBÄTTRA DINA CHANSER YTTERLIGARE

Du kan tack vare vårt unika samarbete med Mälardalens Högskola dessutom få en kontakt med högskolan och dess studenter innan din gymnasietid är över.

Teknikcollege Mälardalen är ett samarbete mellan kommunerna Västerås, Hallstahammar, Eskilstuna, Strängnäs och näringslivet i Mälardalen. En stor del av företagen i vår region är mycket framgångsrika inom industriell automation, produktions- och verkstadsteknik samt elektronik.

« Tillbaka