Industritekniska Västerås Industritekniska Eskilstuna Teknikprogrammet Västerås Teknikprogrammet Eskilstuna Elprogrammet

SOL-STUDION
ELLER SKRIV- OCH LÄSSTUDION

Carina Persson Campese har jobbat här i 12 år.

VAD ÄR DET SOM ÄR SÅ UNIKT MED ER SKRIV- OCH LÄSSTUDIO?

1.Vi screenar ALLA våra elevers läs- och skrivförmåga när de börjar i åk 1. På så vis fångar vi direkt upp de som behöver extra hjälp.

2. Vi går ut och berättar om dyslexi. 20 % av eleverna i skolan har skriv- och lässvårigheter. Och det är många som aldrig har blivit upptäckta och fått den hjälp de behöver.

3. Vi pratar öppet om skriv- och lässvårigheter och då är det inte lika jobbigt att faktiskt ta emot den hjälp som finns.

HUR STOR BLIR SKILLNAD EFTER ERT SOL-PROGRAM?

Vi arbetar efter Umeå-metoden vilket betyder att vårt arbete är mätbart och vi screenar före och efter att vi arbetat med eleven. Alla förbättrar sig och snittet ligger mellan 30-50 % bättre skriv- och läsförmåga efter det individuella träningsprogrammet.

HUR HAR NI RÅD OM DET ÄR SÅ MÅNGA SOM BEHÖVER HJÄLP?

Man kan tycka att det måste vara väldigt resurskrävande eftersom det är ett individuellt arbetsprogram. Men så är det inte. Tänk på vilka resurser som krävs när eleverna inte hänger med i studierna.
Vi har t ex många MVG-elever på teknikprogrammet som har gått programmet. Över huvud taget så är det många begåvade dyslektiker som efter genomfört åtgärdsprogram visar sig vara MVG-elever. Och många av våra dyslektiker sitter elevrådet.

HUR GÅR DET TILL I SOL-STUDION?

Vi tittar på vad du behöver för att dina studier ska fungera.
Vi gör ett åtgärdsprogram till eleven, lärarna, rektorn och hem.
Vi använder den teknik som eleverna använder. Och vi har mycket bra utrustning.
Eleven kan få vårt speciella stavningsprogram för skriv- och lässvårigheter att lägga in på datorn hemma.
Vi har en programvara som göra att du kan få i stort sett vilken bok som helst som talbok t ex.

Vi har ett helt koncept som täcker upp det som behövs för att få förutsättningarna att få ut maximalt av studierna. Och vi lägger pengar på våra elever som har de här problemen. Sen har vi har öppen dörr för rådgivning. Vi coachar lärarna så att de får hjälp med förslag på hur de kan genomföra undervisningen så att det funkar för de här eleverna som kräver annorlunda insatser.
Faktum är att många väljer vår skola för att de får den här hjälpen.
Vi är faktiskt unika!!

« Tillbaka