Industritekniska Västerås Industritekniska Eskilstuna Teknikprogrammet Västerås Teknikprogrammet Eskilstuna Elprogrammet

ELPROGRAMMET

Vill du jobba i en bransch som är i ständig utveckling? Vill du kunna få jobb direkt efter gymnasiet eller kunna starta eget företag i framtiden?

Elprogrammet är en bra utbildning för dig som är teknikintresserad. Du lär dig att arbeta med elinstallationer samt får teoretiska och praktiska kunskaper inom områdena automation, datorteknik och elektronik. Första året är ett gemensamt år med kurser i bland annat ellära, elsäkerhet, styrteknik och datakunskap. Nödvändiga kunskaper för att du ska kunna välja och gå vidare inom de olika inriktningarna. Inför år 2 väljer du inriktning.

INRIKTNINGAR

  • Automation
  • Elteknik

APU

Arbetsplatsförlagd utbildning, APU, gör du hos företag i Västerås med omnejd. Under andra året är din APU sex veckor och under tredje året nio veckor.

ELPROGRAMMET PÅ WIJKMANSKA

Hos oss utvecklar du de kunskaper som efterfrågas hos process- och verkstadsindustri, fastighetsservice och elföretag. Vårt samarbete med såväl lokala som regionala och internationella företag samt din arbetsförlagda del av utbildningen ger dig värdefulla kontakter inför framtiden och chansen att visa vad du går för.

FÖRSTA ÅRET

Under ditt första år på Elprogrammet läser du bland annat elkunskap, växelström 3-fas, elkompetens, motorstyrning, elektronik, digitalteknik, mätteknik, reglerteknik, styrteknik, säkerhetssystem, arbetsmiljö och säkerhet. Du lär dig att felsöka, mäta, montera och löda. För att du ska få en bra förberedelse inför ditt kommande yrkesliv arbetar vi en hel del i projektform. Inom elbranschen måste du även vara serviceinriktad, självständig, säkerhetsmedveten och kunna leverera i tid. Allt detta får du god träning i hos oss.

ANDRA ÅRET

Till år två väljer du inriktning. Vi erbjuder inriktningarna automation och elteknik, som båda följer kraven från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY. Från och med 2011 får du hos oss unika kunskaper i KNX-projektering – världens enda standard för hem och fastighetsautomation.

PROFIL AUTOMATION

På automationsinriktningen ligger tyngdpunkten på styr- och reglerteknik samt mätteknik och elektronik. Du lär dig att projektera el i fastigheter med hjälp av KNX samt att planera, installera, driftsätta och felsöka i automatiserade produktionsutrustningar. Du får programmera och sköta en robot samt lära om hur robotens servosystem fungerar. Inriktningen samläses till stora delar med elteknikinriktningen.

VAD HÄNDER SEN

Utbildningen leder till att du blir industrielektriker. Som industrielektriker är du vanligen anställd på elavdelningar inom industrin men du kan även arbeta på elinstallationsföretag som utför uppdrag åt industrin. Du arbetar med underhåll och reparationer på industriföretagens el- och automationsutrustningar samt installerar ny utrustning.

Du kan också arbeta som servicetekniker inom styr- och reglerteknik. Då arbetar du med underhåll och felsökning på de avancerade utrustningar som styr olika processer inom industrin samt med fastighetsautomation.

PROFIL ELTEKNIK

Väljer du inriktningen elteknik blir du installationselektriker. Du får kunskaper inom kraft, belysning, tele, larm och datanät.
Inriktningen passar dig som vill specialisera dig mot arbete med installationer av elektriska anläggningar, kommunikationsanläggningar, larmanläggningar och olika system för att styra kraft och belysning. Du tränas i att utföra olika typer av praktiska elinstallationer i bostäder och industri. Du lär dig mer om inbrottslarm och brandlarm, hur man bygger ett lokalt datanät, hur man läser och skapar ritningar och scheman samt hur man felsöker. Dessutom får du fördjupade teoretiska kunskaper om hur olika system fungerar och förbereds för att arbeta självständigt.

VAD HÄNDER SEN

Efter gymnasietiden arbetar du som lärling på ett elföretag, kanske på ett av de företag du varit på under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Under din lärlingstid blir du utbildad av företaget och får lön. Efter det ansöker du om yrkescertifikat från ECY, Elbranschens Centrala Yrkesnämnd.

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

ARBETE ELLER VIDARE STUDIER EFTER PROGRAMMET

Efter din utbildning inom Elprogrammet kan du arbeta som exempelvis installationselektriker, industrielektriker, servicetekniker eller elkraftmontör.

Du kan också välja att läsa en utbildning på Yrkeshögskolan. Till exempel startade det en nu i höst med inriktning mot Automation. Fyra av våra elever som gick ut i våras läser där nu. De är högt eftertraktade på arbetsmarknaden.

« Tillbaka