Industritekniska Västerås Industritekniska Eskilstuna Teknikprogrammet Västerås Teknikprogrammet Eskilstuna Elprogrammet

Cecilia Granlund, lärare på Teknikprogrammet, har jobbat här sen -99.

Folk frågar mig varför jag inte söker jobb på en friskola? Men jag tycker att här har jag så mycket mervärde. Det här är en gigantisk skola och vi är resursstarka, i maskiner, människor, lokaler, kontakter och elever. När vi jobbar med innovationsprojekt och jag behöver en pryttel eller någon speciellt så kan jag gå till Byggprogrammet eller Elprogrammet och så får jag hjälp med det.

Vi har en restaurangskola i våra lokaler dit jag kan ta gäster på jättefin lunch.

Behöver jag, kan jag boka vår stora fina aula. Vi är en kommunal skola och vi har i mitt tycke oändliga resurser.

Jag har fantastiska kollegor som spänner över gamla erfarna lärare som Ingrid som är 67 år till Peter som är 27 år. Jag får inspiration från dem båda. Vi delar med oss mellan unga och gamla, kvinnor och män. Det ger jättebra möjligheter och infallsvinklar.

Allt det här tillsammans ger fantastiska möjligheter när eleverna jobbar i projekt och behöver en kontakt. Oftast kan jag hitta det de behöver inom skolan.

I kommunen har vi en person som jobbar som matematikutvecklare och hennes uppgift är att lyfta ämnet och sätta fokus på det. Vi har mattementorer på skolan och vår berömda Solstudio (läs- och skrivstudio). Där har vi dyslexiexperter som jobbar och stöttar elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är riktiga ess till lärare. Om jag har en elev som har det svårt med studierna så har jag resurserna att se till att han/hon får den hjälp de behöver. Det är ganska unikt.

Vi har en datasal för CAD-studier och ett jättebra bibliotek där jag kan få hjälp från personalen att beställa material om jag behöver.

Till sist så gör vi sen 1988 en studieresa varje år då vi åker till en verkstadsskola som heter Carl-Benz Schule i Tyskland. Vi är där en vecka på studiebesök och sedan kommer eleverna därifrån hit i en vecka. Det är en tradition. Varför skulle jag vilja byta bort allt det här?

« Tillbaka