Industritekniska Västerås Industritekniska Eskilstuna Teknikprogrammet Västerås Teknikprogrammet Eskilstuna Elprogrammet

VÄLJ MELLAN
FEM OLIKA INRIKTNINGAR

Första året läser alla samma ämnen. Under den här tiden kommer du att märka vad du tycker är roligast. Inför år två väljer du sen specialinriktning för dina studier. Du väljer mellan följande program:

DESIGN- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

Vi läser datorstyrd design och konstruktion. Du löser designproblem, väljer material och arbetssätt. Du lär dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. Vi använder CAD så kallad datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter.

INFORMATION- OCH MEDIETEKNIK

Vi läser informations-, kommunikations- och medieteknik. Vi arbetar med rit- och simuleringsprogram. Du lär dig grunderna för programmering och olika programmeringsspråk och får arbeta med webb-utveckling.

PRODUKTIONSTEKNIK

Vi läser produktion och företagande. Vi studerar modern teknisk utrustning. Hur man lägger upp en produktionslinje. Du lär dig mekatronik, hur elektronik och styr- och reglerteknik samverkar. Om du vill kan du fördjupa dig i till exempel robotteknik.

SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ

Vi läser samhällsbyggande miljö och arkitektur. Vi tittar på byggandet ur ett brett perspektiv, tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Det innebär både teknisk kunskap såväl som sinne för det som är vackert och funktionellt.

TEKNIKVETENSKAP

Vi läser hur man utvecklar teknik. Det här är kursen för dig som tänker läsa vidare på högskolan till civilingenjör. Vi läser matematik 4 och fysik 2. Du får använda matematisk modeller, att simulera, styra och reglera och mätteknik.

BRA OM DU GILLAR…

Matte, fysik och kemi och tycker att problemlösning är kul. Då är det här något för dig!  Här får du både vara kreativ, logisk och lära dig att förmedla dina idéer och lösningar till andra.

YRKESROLLER EFTER GYMNASIET

Efter gymnasiet kan du läsa vidare på de flesta högskoleutbildningarna för att bli till exempel civilingenjör, arkitekt eller informationsdesigner.
Vill du börja jobba direkt kan du arbeta som nätverkstekniker eller med support för program/ mjukvara på webbyrå, produktionsinformation
eller underhåll och service av teknisk utrustning.

VAD FÅR DU LÄRA DIG

Du ska bli en praktisk problemlösare. Du får lära dig att analysera problem och att lösa dem steg för steg och att dokumentera hur du gjort.
Du får teknisk förståelse. Lära dig att förstå förhållandet mellan människa, teknik, samhälle och miljö.

Du får lära dig teknikutvecklingsprocessen: idé – design – konstruktion – produktion – distribution – försäljning – service– återvinning – analys.
« Tillbaka