Industritekniska Västerås Industritekniska Eskilstuna Teknikprogrammet Västerås Teknikprogrammet Eskilstuna Elprogrammet

Yrkeshögskoleutbildning
210 yh-poäng   

Utbildning inom Industriell mätteknik pågår. Senaste start var den 25 augusti 2014.

Den 21 januari 2015 fick vi det tråkiga beskedet att Yrkeshögskoleutbildningen inom Industriell mätteknik INTE beviljas statsbidrag för start hösten 2015. Diskussioner pågår mellan kommun och företag om en ny ansökan ska lämnas in till Myndigheten för Yrkeshögskolan för  att eventuellt kunna starta igen hösten 2016. Denna sida uppdateras med information om utvecklingen

Hälsningar Ann-Catrin

Ann-Catrin Ingestad
Utbildningsledare Yrkeshögskolan
016 7102906 mobil 0700866479
ann-catrin.ingestad@eskilstuna.se

                     

En utbildning på industrins efterfrågan, med riksintag!

Industriell mätteknik

 

Syfte

Svensk industri satsar på att upprätthålla och utveckla begreppet svensk kvalitet. Duktiga mättekniker behövs för att mäta rätt och effektivt. Efterfrågan på kompetensen är mycket stor, då utbildningen är den enda i Sverige och många duktiga mättekniker närmar sig pension.

 

Utbildningsmål

Målet är att företagen ska hitta den mättekniska kompetens de behöver och att de studerande efter genomgången utbildning omgående ska få arbete. För personer med kunskap och erfarenhet inom industrin ger utbildningen stora utvecklingsmöjligheter.

Efter utbildningen ska du kunna

- välja passande mätmetod-/utrustning och använda denna

- behärska form- och lägetolerenser samt utvärdera dessa

- analysera och korrigera avvikelser

- kunna ta fram fakta ur standarder och handböcker

 

Arbetssätt

Utbildningen sker till stor del i liten grupp på företag med avancerad mätutrustning. Teori, träning och laborationer varvas. Utbildning i 20-grupp sker på Teknikcollege Mälardalen i Eskilstuna. Arbetsförlagd utbildning, LIA, omfattar en tredjedel av tiden och görs på stora välbekanta företag i Mälardalen.

Kursinnehåll

5 Yh-poäng motsvarar 1 veckas studier

 

Delkurser Yh-poäng
Underlag och produktkrav 20
Verkstadsmätteknik 15
Mätdonskalibrering och underhåll 10
Koordinatmätteknik 25
Form- och lägetolerenser 20
Kontrollplan- mätberedning 15
Analys och redovisning 10
Mätosäkerhet 5
Specialgeometri (kugg, splines, gängor) 5
Kvalitets- och förbättringsarbete 10
Kommunikation 5
Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 70
Totalt antal YH-poäng:    210/42v

 

Förkunskaper och urval

Behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Sökande ska ha de kunskaper i svenska som behövs för att klara utbildningen.

Särskild behörighet: Matematik B/ Matematik 2

 

Om antalet sökande överstiger antalet platser, gör vi en sammanräkning av betyg, tidigare utbildning, yrkeserfarenhet samt resultat av ett särskilt prov som genomförs bland samtliga behöriga sökande. Resultaten rangordnas inför antagning.

 

Omfattning

Heltidsstudier – 40 h/v varav cirka 30h lärarledd utbildning/v.

Under LIA följs företagets arbetstider.

Kursstart

Kursstart 25 augusti 2014

 

Studieekonomi

Studiestöd kan sökas på CSN via webbsida www.csn.se

Mer information kan du få på tele: 0771-27 60 00

 

 

Information och ansökningsblanketter

Alla är välkomna att söka och ansökan är öppen 4 februari – 16 maj

Ansökningsblankett kan skrivas ut:

Ansökningsblankett

eller hämtas på:

ServiceCenter i Värjan

Alva Myrdals gata 5, 631 86 Eskilstuna,

Telefon 016-710 10 30

E-post: servicecenter@eskilstuna.se

 

Utbildningsanordnare

Eskilstuna kommun – Teknikcollege Mälardalen i samarbete med Hexagon Metrology Nordic AB.

 

Utbildningen är framtagen av

Komvux Eskilstuna, Teknikcollege Mälardalen, Hexagon Metrology Nordic AB, Volvo Construction Equipment AB,  GKN Drivelines Köping AB


Andra medverkande företag

ABB Robotics, Västerås; Adecco Eskilstuna; Gnutti Powertrain AB, Kungsör, LEAX Quality AB, Köping; SAAB Group AB; Scania AB, Södertälje; Alfa Laval, Skogstorp; Fuji Autotech AB, Eskilstuna

Kontaktperson

Utbildningsledare Ann-Catrin Ingestad, telefon 070-086 64 79

ann-catrin.ingestad@eskilstuna.se

« Tillbaka