Industritekniska Västerås Industritekniska Eskilstuna Teknikprogrammet Västerås Teknikprogrammet Eskilstuna Elprogrammet

Svar på utbildningsministerns uttalande

Teknikcollege har svarat på det förslag som utbildningsminister Jan Björklund talade om idag vid en presskonferens.

Läs svaret här

Kompetensförsörjning – hett ämne i Almedalen och 26/9 i Ramnäs

Mer än 200 personer besökte Teknikcolleges mingel i Almedalen. Det skulle visa sig att kompetensförsörjningen var en mycket angelägen fråga hos våra regerings- och riksdagspolitiker. Man pratade såväl om jobbpakt som om arbetslinje. 26 september är det seminarium i Ramnäs. Teknikcollege Mälardalen, Västra Mälardalen och Bergslagen bjuder in samtliga sina intresseföretag med flera. Under en eftermiddag diskuterar vi kompetensförsörjning och hur vi kan öka intresset för industri- och teknikutbildningar.

För företagen är Teknikcollege chansen att skaffa fram rätt kompetens, för kommunerna innebär Teknikcollege resurseffektivitet genom samarbete över kommungränser, för de studerande innebär Teknikcollege möjligheter att bygga sig en trygg framtid.

Missa inte 26 september, 12.00-17.00 i Ramnäs. Har ditt företag inte fått inbjudan? Kontakta Ida-Maria, processledare Teknikcollege Mälardalen
malardalen@teknikcollege.se

Läs mer om Teknikcollege i Almedalen

Processledare och ordföranden träffades

I måndags och i tisdags var det processledar- och ordförandeträff för Teknikcollege. Det är ett utmärkt tillfälle för erfarenhetsutbyte och i år handlade de om att utvärdera Teknikcollege. Läs mer om dagarna:

http://teknikcollege.se/2013/06/stort-engagemang-vid-processledar-och-ordforandemotet-i-stockholm/

juni 13 kopiera

NYHETSBREV TEKNIKCOLLEGE MÄLARDALEN

Utbildningen som måste matcha arbetslivets behov

Teknikcollege Mälardalen är en Teknikcollege-region i framkant. Vi jobbar aktivt med att säkra tillgången på kompetent arbetskraft. Företagen efterfrågar och utbildningarna möter upp behovet. Gymnasieskolorna är en viktig del för er kompetensförsörjning, men kom ihåg att det finns utbildning på fler nivåer. Yrkeshögskolan är en plattform där du kan ta fram och rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens.

Regionens företag är stor drivkraft bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda. Eftersom företagens röst är så viktig, finns det även möjligheter att påverka under själva genomförandet. Allt för att företagen ska få rätt kompetens i rätt tid. För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter företagens kravställningar drivs de alltid i nära samarbete med företagen. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Utbildningarna måste ständigt matchas mot arbetslivets behov, vilket innebär att en utbildnings innehåll och inriktning kan förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. Yrkeshögskoleutbildningarna är ett till tre år långa. De håller högt tempo och studenterna utbildas för en tydlig yrkesroll. Utbildningarna varvar teori med praktik ute på en eller flera olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). Medelåldern på utbildningarna är 29 år, och de flesta som går på yrkeshögskolan har jobbat några år eller studerat på högskolan tidigare. Alla utbildningar styrs av en ledningsgrupp där majoriteten är företrädare för arbetslivet. Du och ditt företag kan påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen inför och i själva genomförandet av en utbildning.

Om det inte finns någon utbildning idag som matchar dina kompetensbehov, kan du delta i en ansökan om att starta en helt ny. Du kan också påverka utbudet av utbildningar genom att bidra till analyser om framtida behov inom din bransch.

Läs om vilka yrkeshögskoleutbildningar som finns i vår region:
http://issuu.com/fourpr/docs/yh-utbildningskatalog_malardalen/5?e=7287388/1392487

Riktad APL – en plats, en elev, flera möjligheter

För ett företag inom Teknikcollege finns många möjligheter att jobba med utbildningsanordnare, på alla nivåer.

Volvo CE i Eskilstuna har hittat ett koncept som passar för dem, Riktad APL. Än så länge är det elever på gymnasiets Industritekniska program som får möjlighet till Riktad APL på Volvo. En plats, ett fokus, många möjligheter. På Volvo CE i Eskilstuna ser man att om eleven är på samma företag under samtliga APL-perioder, har den stora chanser till att skaffa sig ett försprång och till och med ett jobb.

Eleverna på Industritekniska programmet i Eskilstuna får ett erbjudande om Riktad APL på Volvo CE. Det är en eftertraktad praktikplats, eftersom man vet att ett jobb kan vänta. Om inte på Volvo, så någon annanstans. Volvo har intervjuer med de elever som söker och utifrån intervjuerna gör man sedan ett urval och en elev får slutligen erbjudandet i sin hand.

Volvo har ett program för eleven, som också läser ett antal kurser på plats på Volvo. Av de elever som haft Riktad APL har alla utom en fått anställning på Volvo efter studenten.

 

För att skaffa dig mer information om Riktad APL, kontakta Volvos Ulf Gustavsson – ulf.gustavsson@volvo.com

Klart med Wijkmanskas flytt!

Det står nu klart att Wijkmanska gymnasiet flyttar tillsammans med Expectrum in i Skrapan i centrala Västerås. Expectrum är ett teknikcentrum, som bland andra Västerås stad, Länsstyrelsen, Västerås Science Park, Mälardalens högskola och flera företag står bakom – exempelvis ABB, Bombardier och Westinghouse.

Inom Västerås stad hoppas man att flytten till Skrapan ska leda till samarbetsformer mellan företag, ungdomar, innovatörer och forskare.

Läs mer: Expectrum flyttar in i Skrapan

Ny processledare för Teknikcollege Mälardalen

Hej!

Jag är Ida-Maria Rydberg, processledare för Teknikcollege Mälardalen. Processledaren håller i trådarna för Teknikcollege i regionen. Teknikcollege Mälardalen har en regional styrgrupp, som tittar på hur vi ständigt utvecklar oss och blir bättre och bättre.

Telefon: 0735151537
E-post: malardalen@teknikcollege.se

T4 – Bli gymnasieingenjör!

Ovanligt skolår ger goda jobbchanser

Läs T4, fjärde året på Rinmangymnasiets teknikprogram i Eskilstuna och du får titeln gymnasieingenjör. Garanterad praktikplats ökar din möjlighet att komma ut fortare i arbetslivet.

Mer information finns på eskilstuna.se/T4.

 

Another day in the office

Eleverna på teknikprogrammet är kända för sin laid-back stil. Vi hetsar inte fram betygen men vi levererar. De flesta tar sig vidare till högre utbildningar på MDH, KTH, Chalmers med flera. Nu finns också T4 som alternativ när man är färdig med sina tre år på TCM.

Nordiskt mästerskap i CNC svets matte och engelska på TCM!

Se artikeln i Eskilstunakuriren på: http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.516080-finnkamp-pa-rinmangymnasiet